En svensk stradivarius

I tre sekler har gamla stradivariusfioler ansetts så överlägsna nybyggda instrument att en violinist fortfarande kan nekas inträde till en orkester om hennes fiol är för ny. Peter Westerlund i Norberg håller på att ändra på den saken.

TEXT OCH FOTO: ANNA LILJEMALM

Läs artikeln här: