Skogsbrandens dubbla ansikten

Skogsbränder orsakar stora skador och står för en betydande andel av de globala koldioxidutsläppen. Men vissa skogsbränder gör också nytta för den biologiska mångfalden.

TEXT: ANNA LILJEMALM
FOTO: SARA MAC KEY

Läs artikeln här: