Handskrift på dekis

Skolbarn lär sig skriva på datorn, bokstäverna är lika för alla. Den personligt formade lutningen på ett ord kan vara ett minne blott. Vi gick på jakt efter handskriftens sista utposter.

TEXT: ANNA LILJEMALM
FOTO: ERIK ABEL

Läs artikeln här: